Kdo jsme, naše vize a cíle

Basketbal SK Žabovřesky je součástí Sportovního klubu Brno – Žabovřesky z.s. Jeho hlavní náplní je sportovní a tréninková činnost v basketbalu, pořádání sportovních a vzdělávacích akcí v basketbalu, propagace tohoto sportovního odvětví a sportu jako součásti zdravého životního stylu. Vytváří možnosti pro užívání svých sportovišť svým členům a dalším zájemcům, zejména mládežnickým sportovcům. Hájí zájmy svých členů a vede je k dodržování základních sportovních, etických a mravních pravidel s cílem posílit smysl pro fair play.

Cílem klubu je vybudování stabilní mládežnické základny klubu se silnou vazbou na mužské kategorie v rámci klubu a brněnského basketbalu. A to v prostředí, které bude pozitivně rozvíjet vztah hráčů k basketbalu a obecně sportovním aktivitám v duchu fair play k tomu slouží tyto strukturované cíle:

  • zajištění podmínek a zázemí pro komplexní basketbalovou přípravu hráčů všech kategorií,
  • zajištění podmínek a zázemí nejpracovitějším a nejtalentovanějším hráčům klubu pro jejich další rozvoj,
  • budování týmu kvalifikovaných trenérů a zajištění podmínek a zázemí pro jejich činnost,
  • pravidelná účast družstev všech kategorií dle možností a stupně rozvoje herních dovedností jejich hráčů v nejvyšších možných soutěžích pořádaných Českou basketbalovou federací,
  • zajištění takových podmínek hráčům, kteří nedosáhnou svými schopnostmi a dovednostmi basketbalového kariérního růstu, aby mohli v klubu působit co nejdéle a hrát zde soutěže, které budou korespondovat s jejich celkovými basketbalovými ambicemi,
  • kategorii mužů primárně doplňovat z řad vlastních odchovanců,
  • vytvořit prostředí pro zapojení aktivních členů klubu do jeho činnosti či do činnosti s basketbalem související – funkcionáři, trenéři, rozhodčí, dobrovolní pracovníci

Klub, při plnění svých cílů, aktivně podporuje spolupráci se všemi sportovními kluby a dalšími subjekty, jejichž cíle a způsob jejich naplnění se shodují.